HOME HOME HOME
OVERIG
oewel aan de inhoud van deze website grote zorg is besteed, aanvaardt het kantoor geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Alle werkzaamheden worden verricht krachtens een overeenkomst tot opdracht. Daarop zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die u via bijgaande link als PDF kunt downloaden en waarin onder meer een beperking van de aansprakelijkheid is opgenomen. Abels Beersma respecteert uw privacy en zorgt te allen tijde dat de persoonlijke informatie die u verstrekt vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt behandeld. Via bijgaande link kunt u het reglement inzake de bescherming van persoonsgegevens als PDF downloaden. Het kantoor gaat serieus om met klachten en neemt iedere klacht over de totstandkoming en uitvoering van de opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie - niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet - in behandeling conform de klachtenregeling, die u via bijgaande link als PDF kunt downloaden.
H