HOME HOME HOME
TARIEVEN
et honorarium dat Abels Beersma hanteert voor de dienstverlening is afhankelijk van de specialisatie, ervaring en urgentie en wordt op voorhand afgesproken. Daarnaast kan een tariefstelling op maat worden afgesproken bij meerdaagse advies- en interimopdrachten, bij procedures met een aanmerkelijk financieel belang en bij jaarcontracten. Alle tarieven zijn exclusief kantoorkosten en BTW. Aan iedere procedure zijn zgn. verschotten verbonden. Dit zijn kosten van derden, zoals het griffierecht en eventuele kosten een deurwaarder. Deze onkosten worden naast het honorarium bij de opdrachtgever in rekening gebracht. Het kantoor staat incidenteel particulieren bij op basis van een ‘toevoeging’, dat wil zeggen gefinancierde rechtshulp via de Raad voor Rechtsbijstand. Dit is afhankelijk van de inhoud van uw zaak. U kunt uw zaak overigens altijd vrijblijvend aan het kantoor voorleggen. Voor het eerste kennismakingsgesprek worden geen kosten in rekening gebracht.
H