HOME HOME HOME
ONDERNEMINGSRECHT
nderwijsinstellingen zijn voor het merendeel grote ondernemingen waarbij zich tal van ondernemingsrechtelijke vraagstukken voordoen. Bijvoorbeeld waar het gaat om de meest wenselijke organisatie- en beheerstructuur, fusies en andere vormen van samenwerking, statuten, contracten, algemene voorwaarden, de rechtsbescherming van merken en modellen etc. Bij ondernemingsrechtelijke geschillen staat het kantoor opdrachtgevers vanuit haar proces- praktijk bij indien een minnelijke regeling met de wederpartij niet mogelijk blijkt. Bijvoorbeeld indien bestuursgeschillen aan de orde zijn, sprake is van contractbreuk, aansprakelijkheids- kwesties en oninbare vorderingen.  Bij de opheffing van rechtspersonen treed Abels Beersma regelmatig op ten behoeve van de vereffenaars. .
O