HOME HOME HOME
ONDERWIJS WET- EN REGELGEVING
ump sum financiering, good governance, contractonderwijs in het kader van een Leven Lang Leren, nieuwe samenwerkingsvormen tussen onderwijsinstellingen en de Inspectie, zijn slechts enkele ontwikkelingen in de bestuurlijke relatie tussen de overheid en het onderwijs. En die maken dat onderwijsorganisaties steeds vaker staan voor tal van juridische vraagstukken. Bij VO-scholen, ROCĀ“s, (onbekostigde) MBO- en HBO-instellingen treedt Abels Beersma  op als juridisch adviseur, advocaat of lid van geschillencommissies. Door jarenlange werkervaring in het onderwijs is het kantoor goed op de hoogte van de ontwikkelingen in het onderwijs en de gang van zaken binnen onderwijsinstellingen. Als juridisch adviseur is Abels Beersma voor korte of langere tijd op interim basis inzet-baar voor algemeen bestuurlijke en juridische zaken. Naast de advieswerkzaamheden adviseert het kantoor onderwijsinstellingen bij uiteenlopende procedures. Onder meer bij inhoudingen op de bekostiging, intrekking van accreditaties, de nieuwe privacywetgeving volgens de AVG, de urennorm in het MBO en VO, WVA-gerelateerde problemen, aansprakelijkheidskwesties, bouwzaken, arbeidsgeschillen, geschillen met de (G)MR/OR en (collectief) ontslag.
L