HOME HOME HOME
ARBEIDS- EN AMBTENARENRECHT
p het gebied van arbeids- en ontslagrecht staat Abels Beersma zowel werkgevers als werknemers bij. Hierdoor is het kantoor in staat zaken van twee kanten te bezien, zodat het in de praktijk een juiste balans weet te vinden tussen goed werkgeverschap, goed werknemerschap en overige arbeidsrechtelijke aspecten. Het kantoor ondersteunt werkgevers bij arbeidsconflicten, individueel en collectief ontslag. Ook het opstellen van arbeidscontracten, arbeidsvoorwaarden, bedrijfsregelingen en sociale plannen bij reorganisaties behoren tot de werkzaamheden. Werknemers kunnen bij het kantoor terecht indien sprake is van een geschil met een werkgever over arbeidsvoorwaarden, arbeidsconflicten en ontslag, transitie- en ontbindingsvergoedingen en beƫindigingsovereenkomsten. In geval van beƫindiging van een arbeidsovereenkomst of een akte van aanstelling gaat de aandacht in het bijzonder uit naar een juiste toepassing van de bovenwettelijke uitkeringen. Abels Beersma wordt regelmatig ingeschakeld door medezeggenschaps- en ondernemingsraden om hen te adviseren bij medezeggenschapsconflicten.
O