OVER ABELS BEERSMA ADVOCATUUR | INTERIM ADVIES 
elkom op de website van Abels Beersma Advocatuur | Interim Advies. Abels Beersma Advocatuur | Interim Advies is een nichekantoor, gespecialiseerd in het onderwijsrecht. Het onderwijsrecht is een breed vakgebied dat vele deelgebieden van het recht omvat. Naast specifieke onderwijs wet- en regelgeving adviseert het kantoor opdrachtgevers op het gebied van het arbeidsrecht en ambtenarenrecht, aansprakelijkheidsrecht, bestuursrecht, contractenrecht, medezeggenschapsrecht en overige ondernemingsrechtelijke vraagstukken. Abels Beersma is op deze rechtsgebieden in het bijzonder werkzaam voor bekostigde en onbekostigde onderwijsinstellingen in het HBO, MBO en VO. Binnen het onderwijs zijn onze opdrachtgevers onder meer de Raden van Toezicht, Colleges van Bestuur,  medezeggenschaps - en ondernemingsraden. Voor zover onderwijsgerelateerd staat het kantoor ook leerlingen, studenten (en/of hun ouders) en werknemers bij, afhankelijk van de inhoud van de zaak. Abels Beersma voert een landelijke advies- en procespraktijk. Op deze website leest u meer over de dienstverlening op de diverse rechtsgebieden, waaronder het verrichten van interim opdrachten.   
W HOME HOME HOME